Referenser

Här hittar du några av våra samarbetspartners:

Elli Flén leder en debatt med Fredrik Reinfeldt, Stefan Wallin, Mika Aaltola och Esa Rautalinko. Patrias 100-årsjubileum 26.8.2021
Lars Losvik och Elli Flén

Losvik & Flen vision

Vår vision är att alla företag och organisationer har en öppen och tydlig kommunikation som grundar sig på en bra företagskultur. Bra kommunikation och en frisk företagskultur är grunden för framgång.

Här hittar du några av våra samarbetspartners:

 

 

Losvik & Flen hjälper Etha Wind med kommunikation och ledarskapsutveckling.
Det här gör vi genom löpande pr-samarbete, coachning och genom utbildning.

 

 

 

 

Samarbetet med Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. gäller hjälp med kommunikation och utbildningar för förbundets medlemmar.