Referenser

Här hittar du några av våra samarbetspartners:

 

 

Losvik & Flen hjälper Musikcafé After Eight i arbetet med att ta fram en ny strategi för sin verksamhet.

 

 

Losvik & Flen hjälper Etha Wind med kommunikation och ledarskapsutveckling.
Det här gör vi genom löpande pr-samarbete, coachning och genom utbildning.

 

 

 

Losvik & Flen hjälper Finlands Svenska Gymnastikförbund i arbetet med att ta fram en ny strategi för sin verksamhet.

 

Losvik & Flen hjälper Mirka, inom ramen för ekosystemet SHAPE, med att identifiera och involvera företag i ett av deras utvecklingsprojekt kring cirkulär ekonomi. Samarbetet innebär kontakter med företag och forskningsorganisationer, intervjuer och workshops. 

 

Samarbetet med Sigg-Plant omfattar utbildning inom ledarskap och kommunikation för Sigg-Plants teamledare.

Samarbetet med Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. gäller hjälp med kommunikation och utbildningar för förbundets medlemmar.

 

 

 

 

Losvik & Flen vision

Vår vision är att alla företag och organisationer har en öppen och tydlig kommunikation som grundar sig på en bra företagskultur. Bra kommunikation och en frisk företagskultur är grunden för framgång.