Affärsutveckling inom cirkulär ekonomi

Hur jobbar ert företag med cirkulär ekonomi? Många av de lösningar som behövs för att lösa klimatkrisen hittas i den cirkulära ekonomin, samtidigt som cirkulära affärsmodeller kan bidra till en ökad lönsamhet för ert företag. Vi går igenom vad, hur och varför när det kommer till cirkulär ekonomi och ser över hur er verksamhet kunde utvecklas. 

Fler tjänster

Hållbarhetskommunikation

Vi hjälper er med ärlig och uppriktig kommunikation om hållbarhet. Utan gröntvätt, vittvätt eller pinktvätt.

Hållbarhet

Vi hjälper er få fart på hållbarhetsarbetet oberoende av om det gäller startegi, kommunikation eller rapportering.

Projekthjälp

Det finns många sätt att få extern finansiering för hållbarhetsarbetet. Vi kan hjälpa dig med ansökan, planering och ledning.