Hållbarhetspartnerskap

Börjar det vara dags att mer strategiskt jobba med hållbarhetsfrågor? Om svaret är ja, men ni ännu inte är redo att anställa en egen hållbarhetschef kan vår partnerskapstjänst vara värt att se närmare på. Våra experter sköter det konkreta jobbet samtidigt som vi erbjuder utbildning och stöd åt er egen personal. Partnerskapet anpassas enligt era behov och resurser.

Fler tjänster

Hållbarhetskommunikation

Vi hjälper er med ärlig och uppriktig kommunikation om hållbarhet. Utan gröntvätt, vittvätt eller pinktvätt.

Hållbarhet

Vi hjälper er att få fart på hållbarhetsarbetet oberoende om det gäller strategi, kommunikation eller rapportering.

Affärsutveckling inom cirkulär ekonomi

Cirkulära affärsmodeller kan bidra till en ökad lönsamhet för ert företag. Vi kan hjälpa er hitta de klimatsmarta lösningarna för er.