Datadrivet hållbarhetsarbete: Enviro Tech och Losvik & Flen kombinerar sina styrkor. 

Artikkelikuva Enviro Tech + Losvik & Flen

Ett genuint hållbarhetsarbete är idag en självklarhet för de företag som vill ligga i framkant. Att hållbarhet och data går hand i hand blir också alltmer tydligt. Det som mäts blir gjort.

För att på bästa sätt kunna hjälpa företag och organisationer att dra nytta av möjligheterna med digitalisering i sitt hållbarhetsarbete, har Losvik & Flen inlett ett samarbete med Enviro Tech, som erbjuder tjänster inom data och IoT-lösningar. 

– Genom att kombinera vår expertis, vill vi erbjuda företag effektiva verktyg och processer för att strategiskt använda och utnyttja hållbarhetsdata, säger Tomas Knuts och Sara Libäck-Sandin, hållbarhetsexperter på Losvik & Flen. 

Oavsett om ni funderar på hållbarhetsrapportering, datainsamling eller digitala produktpass kan vi genom samarbetet erbjuda skräddarsydda lösningar, effektiva verktyg och processer för att ni strategiskt ska kunna använda och utnyttja data i ert hållbarhetsarbete. 

– Att använda traditionell systemdata, kompletterat med data från givare eller sensorer, skapar de bästa förutsättningarna för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. Därtill ger det förbättrade konkurrensfördelar och möjlighet till optimering av verksamheten på bästa möjliga sätt, framhåller Patrik Bärnnbacka, VD på Enviro Tech. 

Låter detta aktuellt, intressant eller kanske bara besvärligt? Oavsett vilket, är ni välkomna att med låg tröskel ta kontakt så berättar vi gärna mera. 

Tomas Knuts
040 562 8498 / tomas.knuts@losvikflen.com
Sara Libäck-Sandin
040 506 9730 / sara.liback-sandin@losvikflen.com