Hållbarhetsarbete skall synas, men också tåla att synas

Lars, Tomas, Sara och Elli

Inom några veckor förväntas EU-kommissionen godkänna det s.k. Green claims-direktivet, som reglerar företagens hållbarhetskommunikation. Kraven på företagens hållbarhetsrapportering blir också hårdare de närmaste åren. Kommunikationsbyrån Losvik & Flen kompletterar nu sin verksamhet med en rejäl satsning på tjänster inom hållbarhet. 

– Det räcker inte längre att säga att man har en hållbar, klimatsmart eller grön produkt. Budskapet måste också tåla jämförelse, kunna granskas objektivt och backas upp med fakta. Arbetssökande, kunder och investerare ställer allt högre krav på företagens hållbarhetsarbete, säger Elli Flén, vd på kommunikationsbyrån Losvik & Flen.

Idag används över 200 miljömärkningar i EU och mer än 450 över hela världen. Det gör det svårt för både konsumenter och företag att förstå vad märkningarna egentligen betyder. Resultatet blir tyvärr ofta greenwashing – att företag använder falska eller skönmålande påståenden om sina produkters och tjänsters klimatavtryck. 

– Ibland är gröntvätten inte ens avsiktlig, det är helt enkelt idag svårt att veta vad som gäller. De nya direktiven gör reglerna tydligare, men kommer att kräva arbete av företagen. Balansen mellan att undvika greenwashing, samtidigt som man aktivt förväntas redogöra för hur man jobbar med hållbarhet är en utmaning för företagen, säger Tomas Knuts, som från och med 1.4. börjar som hållbarhetskonsult på Losvik & Flen.

– För att vara trovärdig måste man också våga berätta om sina utmaningar och det man inte ännu har under kontroll. Det gäller att vara öppen och ärlig och visa på ambitionerna och de konkreta steg man tänker ta. Ett bra hållbarhetsarbete skall synas, men också tåla att synas, säger Sara Libäck-Sandin, även hon ny hållbarhetskonsult på Losvik & Flen.

Både Knuts och Libäck-Sandin jobbar till slutet av mars på utvecklingsbolaget Concordia. Tomas Knuts är projektledare inom hållbarhet och cirkulär ekonomi och Sara Libäck-Sandin är projektledare inom hållbarhetskommunikation. Losvik & Flen blir den första kommunikationsbyrån i Österbotten med fokus på hållbarhet.