Hållbarhetstrenderna 2024 – kolumn i Vaasa Insider

Tomas Knuts

Tomas kolumn ”Hållbarhetstrenderna 2024” publicerades i Vaasa Insider 9.1.2024.

Hållbarhetsåret 2023 avslutades med buller och bång då klimatkonferensen COP 28 enades om att världen ska röra sig bort från fossila bränslen och för första gången lyfte fram cirkulär ekonomi som en global klimatlösning. Riktningen är tydlig, nu återstår då bara själva jobbet.

Vad kan vi då vänta oss av hållbarhetsåret 2024? Åtminstone skymtar några saker rätt tydligt. Vi kan definitivt inte längre prata om hållbarhet som en trend. Hållbarhet är nu en självklarhet och nödvändighet som driver förändring över hela världen. Vare sig man tycker om det eller inte så kommer antalet kunder som frågar efter ert hållbarhetsarbete att öka. Och på EU-nivå gör man allt vad man hinner för att påskynda den utvecklingen.

Under de kommande åren är det inte längre tillräckligt att prata om hållbarhet. Det är i stället allt viktigare att visa konkret handling och hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor på riktigt. Hittills har vi klarat oss långt med att kartlägga och sätta mål, men när regelverken och förväntningarna skärps kommer vi att behöva verkliga åtgärder, trovärdig mätning av effekterna och öppen kommunikation om resultaten.

Hållbarhet, cirkulär ekonomi och ansvarstagande blir allt mer en hygienfaktor i affärer och vill man vara med då det gäller så löns det att ha rena händer och torra fötter. Och det gäller att på ett trovärdigt sätt visa att man på allvar är med i omställningsracet.

En bra utgångspunkt för alla företag som aktivt vill bidra till klimatomställningen, anpassa sej till kommande lagstiftning och möta förväntningarna från kunder och anställda är att utgå från tre strategiska hur:

  • Hur ska vi ersätta fossila bränslen med förnybar energi?
  • Hur ska vi gå från en linjär ekonomi till cirkulär ekonomi i hela vår värdekedja?
  • Hur ska vi minska vårt negativa avtryck och istället bidra till en positiv, regenerativ, utveckling?

2024 är det första året som det nya hållbarhetsrapporteringsdirektivet CSRD gäller. Oberoende av om man direkt eller indirekt via leverantörskedjor kommer att beröras av rapporteringskraven är riktningen tydlig – allt fler vill veta allt mer om företagens hållbarhetsarbete. Nu finns möjlighet att göra ett val. Gör vi rapporteringen till en tvingande excel-övning, eller ser vi möjligheterna till utveckling där hållbarhet, data och affärer går hand i hand?

Några heta tips är att i år integrera hållbarhet i ert strategiska arbete, att rapportera och mäta det ni gör, samt att formulera policyn för hur ni jobbar med hållbarhet. Då är ni väl rustade för framtiden. Gör 2024 till året då ni tänker på hållbarhet på samma sätt som ekonomi – en integrerad och självklar del av er vardag.

Och till sist: lägg social hållbarhet, arbete med biodiversitet och kombinationenen data och hållbarhet på er ”håll utkik-efter-lista”.

Gott nytt hållbarhetsår!

Tomas Knuts
040 562 8498
tomas.knuts@losvikflen.com