Losvik & Flen i Vbl

Vasabladet logo

Lanseringsdag! Vi träffade Vasabladets reporter Sofia Nygård och fotograf Mikael Nybacka och fick berätta om vårt företag. Vi diskuterade också hur pandemin påverkat arbetsplatserna. Olika arbetsplatser har påverkats på olika sätt, men ett är säkert: alla är vi lite slitna efter pandemiåren. Den närmaste tiden kommer att ställa stora krav på ledarskapet.

Kärnan i ledarskap är närhet och att man bryr sig. Nu gäller det att ta tillbaka den biten i sakta mak. Via ett bra ledarskap och en bra kommunikation finns stora möjligheter för företag att skapa något nytt. För oss är det kul att få vara med just nu.

Lars Losvik

Läs artikeln här (betalvägg):

https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/525677