Lovar vi mer än vi gör?

iStock-1264475905

Insändaren publicerades i Vasabladet och Österbottens Tidning 29.11.2023.

Lovar vi mer än vi gör?

Denna vecka inleds FN:s klimatkonferens COP 28 i Dubai. En av de mest intressanta frågorna handlar om genomgången av hur vi och världens övriga länder lever upp till våra klimatlöften. 

Finlands klimatpolitik har länge setts som en av de mest ambitiösa i världen, men lovar den mer än den håller? Det frågar måndagens ledare i Helsingin Sanomat (27.11).  

Målsättningarna i klimatlagen är tydlig. Växthusgasutsläppen skall senast 2035 vara lika stora som upptaget, men som i allt annat hållbarhetsarbete är risken stor att vi framstår som bättre än vi de facto är om vi inte kan backa upp det med fakta. Än så länge får vi applåder för våra ambitioner, men för att behålla trovärdigheten behöver de konkreta åtgärderna synliggöras. Utsläppskurvorna kommer tids nog att berätta vad som verkligen hänt, konstaterar HS-ledaren.  

Vid sidan av klimatfrågan, har utmaningen kring hur vi bevarar den biologiska mångfalden fått ett allt större fokus den senaste tiden.  Arno Ahosniemi (Finanssiala ry:s VD), Jyri Häkämies (Finlands näringslivs VD), samt Atte Jääskeläinen (Sitras överombudsman), lyfter i ett gemensamt uttalande i Helsingin Sanomat  denna vecka fram vikten av att näringslivet värnar om den biologiska mångfalden. Det är ett viktigt och till och med anmärkningsvärt tydligt budskap som några av landets ledande näringslivsorganisationer för fram i enad front.  

Biodiversitet har de senaste åren dykt upp på finansiärers och företags agenda och den biologiska mångfalden är idag lika väsentlig fråga som klimatkrisen. Vi har konsumerat naturen snabbare än den kan förnya sig och när utbud och efterfrågan inte går ihop bör alarmklockorna börja ringa. Det blir alltmer uppenbart att vi inte har varit goda förvaltare. Men är naturen och biologisk mångfald verkligen en fråga för näringslivet? 

Alla företag är direkt och indirekt beroende av naturen och när vi värnar om naturens mångfald säkerställer vi också förutsättningarna för företag att lyckas.  Förlusten av arter i naturen är också en förlust av ekonomiskt värde, eftersom de försvagade ekosystemen inte kan tillhandahålla tjänster till ekonomin på samma sätt som tidigare, konstaterar Ahosniemi, Häkämies och Jääskeläinen i sitt uttalande.  

I naturen finns inget avfall. Den principen har vi mycket att lära av. Affärsmodeller för cirkulär ekonomi och naturbaserade lösningar minskar trycket på naturen och kan förbättra naturens tillstånd. Det blir allt tydligare att vår omsorg om naturen och dess mångfald är en fråga för hela samhället. Här behövs både en ambitiös politik och hela näringslivets insats.  

På torsdag inleds COP 28. Då är det upp till bevis om det finns en vilja till gott förvaltarskap. Föregångare har en konkurrensfördel även i denna fråga, avslutar Finanssialas, EK:s och Sitras ledare. Och vi instämmer helt och hållet.  Även på lokalplanet är det ansvarsfulla och modiga föregångare som har mest att vinna.  

Klarar vi av att göra det vi lovar? 

Tomas Knuts
+358 40 562 8498
tomas.knuts@losvikflen.com

Sara Libäck-Sandin
+358 40 506 9730
sara.liback-sandin@losvikflen.com