Sötman i den cirkulära ekonomin – kolumn i Vaasa Insider

Tomas Knuts

Tomas kolumn ”Sötman i den cirkulära ekonomin” publicerades i Vaasa Insider 16.11.2023.

Inför revideringen av de nordiska näringsrekommendationerna härom året fick myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) i uppdrag att forska kring hur mycket tillsatt socker man kan äta innan det blir ohälsosamt.

I undersökningen kunde man inte komma fram till någon övre gräns utan konstaterade istället att sockerkonsumtionen bör vara så låg som möjligt. Det visade sig nämligen att det inte finns några som helst positiva effekter på hälsan av att äta socker. Tufft budskap för oss gottegrisar.

Men allt det där vet vi, egentligen. Hur kommer det sej att vi trots det fortsätter att äta 30 kg socker per person per år? Antagligen för att kortsiktiga smakupplevelser slår långsiktigt hälsotänk.

Varje år gör Global Footprint Network en uträkning över när den s.k. överkonsumtionsdagen infaller, det vill säga den dag på året när vi överskridit jordens årliga förmåga att producera förnybara naturresurser. År 1970 räckte resurserna hela året. Sedan dess har utvecklingen varit mindre munter.

I år nådde vi överkonsumtionsdagen i augusti. Om resten av världen höll samma takt som oss i Finland skulle vi behöva 3,8 jordklot, för vi hade förbrukat våra resurser redan i mars.

Vår överkonsumtion av resurser är en av de främsta orsakerna till klimatförändringen, konstaterar klimatforskare. Trots budskap om stigande havsnivåer, extrema väderförhållanden, ökande temperaturer, förlust av biologisk mångfald och förändringar i ekosystemen förväntas den globala materialanvändningen närapå fördubblas fram till år 2060.

Hur kommer det sej att vi trots klimatlarmen fortsätter öka resursanvändningen? Antagligen för att kortsiktiga behov och invanda beteenden slår långsiktigt hälsotänk.

Vi behöver med all tydlighet hitta nya sätt att använda våra resurser, som inte leder till att konsumtionen upphör, men som gör att den tar en mer hållbar form. Utöver nya tekniska lösningar behövs en rejäl norm- och beteendeförändring.

Enligt World Economic Forum representerar den cirkulära ekonomin en affärsmöjlighet på 4,5 biljoner dollar fram till 2030. Att främja cirkulär ekonomi har dessutom visat sig vara ett av de mest effektiva sätten att lösa flera av de kriser som pågår parallellt i vår värld. Om vi kan spara pengar och samtidigt rädda världen borde det vara en rätt intressant kombination för alla som vill framtidssäkra sitt företag.

Att använda förnybara material, optimera användningen av de produkter vi har, förlänga livslängden på det vi tillverkar, utnyttja värdet i avfall, samt erbjuda tjänster istället för produkter är exempel på affärsmodeller som varje företag kan ta till sig. Hittills har jag inte heller hört om något företag som ångrat att de satsat på cirkulär ekonomi och på så vis sparat både pengar och resurser.

Näringsrekommendationerna säger att vi behöver minska på sockeranvädningen för att minska hälsoriskerna. Forskarna säger att vi behöver minska resursanvändningen för att minska klimatriskerna.

Nu har vi chansen att visa vägen. Utan att det behöver betyda godisstrejk.

Tomas Knuts
040 562 8498
tomas.knuts@losvikflen.com