Vad innebär egentligen ledarskapscoachning? 

Ledarskapscoachning

Johanna (fingerat namn) innehar en chefsposition inom vården och här delar hon med sig av sina reflektioner kring sitt coachningssamarbete med Lars.

Inför vår första coachningssession med Lars, funderade jag över vad vi skulle diskutera och hur man egentligen går till väga under en coachningssession. Det var min första erfarenhet av coachning och jag var nyfiken på vad det skulle innebära.

När jag väl träffade Lars, kände jag direkt en energi och proffsighet som gjorde mig bekväm och trygg i situationen. Lars besitter omfattande erfarenhet inom området och har förmågan att både uppmuntra och utmana mig samtidigt som han bekräftar min roll som chef. Det är ovärderligt att höra att man inte är ensam i att uppleva utmaningar i ledarskapsrollen.

Under våra träffar har jag haft möjlighet att lyfta fram aktuella utmaningar och frågor som har skapat stress i mitt ledarskap och vardag. Tillsammans har vi utforskat lösningar, och Lars har försett mig med verktyg för att hantera dessa på bästa sätt. Han har varit till stor hjälp när det gäller att skapa struktur i min arbetsdag, vilket har stöttat mig i att bli en mer effektiv ledare och chef.

Lars har en imponerande förmåga att smidigt styra samtalet mot de områden som behöver diskuteras och har hjälpt mig att prioritera det som är mest väsentligt i min ledarroll.

Kontakta Lars ifall du också är intresserad av ledarskapscoachning!

Lars Losvik
050 511 4288
lars.losvik@losvikflen.com